مینیمالیست

مینی‌مالیست فردی‌ست که ساده‌ترین حالت یا حداقل میزان یا درجه از هر چیزی را ترجیح می‌دهد.

مینی‌مالیسم ابزاری‌ست که شما را به حس رهایی می‌رساند؛ رهایی از نگرانی و اضطراب هرروزه، از افسردگی و از فرهنگ مصرف‌زده‌ای که همه‌مان گرفتارش شده‌ایم.

هنر و معماری

در واقع اصطلاح مینیمالیسم برای توصیف یک سبک در طراحی و معماری به کار می رود که در آن موضوع و عناصر لازم به صورت به خصوصی کاهش می یابند که سادگی به عنوان یکی از عناصر اصلی این سبک شناخته می شود.

در هنرهای تجسمی مینیمالیسم یا ساده‌گرایی به عنوان یک سبک هنری شناخته می شود

کتاب های رایگان

The Minimalists 16 Rules for Living with Less

کتاب رایگان درباره 16 قانون برای مینیمالیست شدن است.

How to Start a Blog

کتاب رایگان درباره چگونه یک بلاگ را شروع کنیم؟

The Minimalists 11 Ways to Write Better

کتاب رایگان درباره چگونه بهتر بنویسیم؟

Financial Freedom

کتاب رایگان درباره استقلال مالی

طراحی مینیمال